Hoe kunnen we met zonlicht brandstoffen maken?

Voor een duurzaam energiesysteem zijn naast elektriciteit ook brandstoffen nodig. Bijvoorbeeld voor energie-opslag en als energiebron voor transport. De vraag is hoe we zonne-energie (waarvan het aanbod van alle bronnen het grootst is) kunnen gebruiken om brandstoffen te maken.