Hoe kunnen we met behulp van metabolic engineering nieuwe routes ontwikkelen voor de productie van brandstoffen, fijnchemicaliën en medicijnen gebaseerd op groene grondstoffen?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.