Hoe kunnen we met behulp van een groter begrip van het leven, nieuwe targets identificeren voor moleculaire therapieën, antibiotica en antivirale middelen?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.