Hoe kunnen we media gebruiken om bij te dragen aan het geluk en welbevinden van kinderen en jongeren en de samenleving als geheel?

Elke dag maken kinderen en jongeren veelvuldig gebruik van media. Het onderzoek tot nu toe heeft zich voornamelijk gericht op de nadelige gevolgen hiervan. De positieve gevolgen zijn echter nog nauwelijks onderzocht, dat terwijl er duidelijke aanwijzigingen zijn dat media kunnen bijdragen aan belangrijke voorspellers van welbevinden. Zo blijkt ondermeer dat kinderen geïnspireerd kunnen worden door televisie om aardig te zijn voor anderen, wat een belangrijke voorspeller is van geluk. Vandaar dat wij graag "Positieve Communicatieschap" op de Nationale Wetenschapsagenda willen zetten. We stellen voor om onder de noemer "Positieve Communicatiewetenschap" kennis vanuit ondermeer de positieve psychologie en de communicatiewetenschap te bundelen om te onderzoeken hoe media ingezet kan worden om bij te dragen aan het geluk en welbevinden van kinderen en jongeren. Aangezien er ook bewijs is dat geluk "aanstekelijk" werkt, hopen we zo ook bij te kunnen dragen aan een samenleving met een hogere mate van welbevinden en geluk. Dr. Rebecca N. H. de Leeuw Prof. dr. Moniek Buijzen