Hoe kunnen we materieel erfgoed, met name museale collecties en archieven, beter en duurzaam ontsluiten?

Nederland is rijk aan materieel erfgoed. Een groot deel daarvan bevind zich in museumdepots en archieven die maar in beperkte mate toegankelijk zijn voor publiek. De laatste tien jaar zijn er veel uitstekende ontsluitingsmogelijkheden ontwikkeld, en belangrijke collecties (Rijksmuseum, Delpher) zijn geheel of gedeeltelijk online toegankelijk. Toch zijn er nog veel zaken voor verbetering vatbaar, met name op het gebied van doorzoekbaarheid, duurzaamheid, en return on investment. Onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor is belangrijk voor zowel onderzoekers als het brede publiek. Een goede digitale ontsluiting van ons erfgoed biedt nieuwe kansen voor conservering, excellent onderzoek, goed onderwijs op alle niveaus, nieuwe banen, en de topsector Creative Industries.

Bijbehorende clustervragen