Hoe kunnen we lekstromen van metalen en mineralen naar het milieu ombuigen in hergebruik?

Het enorme beslag dat 7-10 miljard mensen op de resources van de aarde (gaan) leggen is gigantisch. Het is bijna niet voor te stellen op basis van de huidige gang van zaken en stand van de techniek dat er een duurzame toekomst mogelijk is. Het is onze visie dat voor de water-, voedsel- en energievoorziening we heel dicht bij natuurlijke processen moeten aansluiten willen we een leefbare aarde overhouden. Als voorbeeld willen wij biologische kristallisatie noemen. We gebruiken micro-organismen om kristallen te vormen die anders niet gevormd hadden kunnen worden, of juist een veel betere kwaliteit krijgen dan als ze niet biologisch gevormd waren. Zo kunnen we het giftige H2S in biogas of aardgas omzetten in bio-zwavel dat geschikt is als kunstmest of natuurlijk fungicide in de landbouw. Het giftige arsenaat, dat vrijkomt bij alle processen die materialen uit de aardbodem halen wordt nu onveilig opgeslagen in ferrihydraat of arseentrioxide. Het is ons gelukt dit arseen te kristalliseren in scorodiet wat niet meer kan uitlogen. Fosfaat is een essentiële grondstof voor de landbouw (mest) en de voorraden van fosfaat nemen af in kwaliteit en kwantiteit. Ook is het gelukt, fosfaat uit rioolwater te halen als biologische calciumfosfaat.