Hoe kunnen we laten zien hoe creativiteit en kunst bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

Creativiteit wordt steeds belangrijker gevonden voor iedereen, werkend of niet-werkend. Kunstenaars zijn specialisten bij het professioneel inzetten van creativiteit. We zien ook steeds meer cross-overs tussen kunst en andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn, wetenschap en bedrijfsleven. Maar we weten nog steeds niet goed (te verwoorden) wat die bijdrage precies is en hoe de inzet vanuit kunstenaars precies werkt? Hoe kan dat onderzocht en aangetoond worden?