Hoe kunnen we lang-levend radioactief afval veilig bergen en de productie ervan minimaliseren?

Het werken met ioniserende straling of radioactieve stoffen in industrie, onderzoek, geneeskunde en opwekken van elektriciteit genereert radioactief afval. Radioactief afval wordt verwerkt om het volume zo klein mogelijk te maken en om sommige langlevende radionucliden te recyclen. In speciale faciliteiten wordt radioactief afval in Nederland bovengronds opgeslagen voor een periode van meer dan 100 jaar. Radioactief afval kan enkele tienduizenden jaren radiogiftiger zijn dan natuurlijke gesteenten zoals uraniumerts. Opslag wordt gezien als een tussentijdse oplossing voor de meeste typen radioactief afval omdat het aardoppervlak in zo'n lange periode erg kan veranderen. Na opslag is daarom eindberging van radioactief afval voorzien waarin het afval in stabiele geologische formaties in de diepe ondergrond wordt gebracht.