Hoe kunnen we kinderen in staat stellen de risico’s van hun online gedrag in te schatten?

Kinderen groeien op in de digitale wereld. Vaak weten zij er veel meer vanaf dan hun ouders of leerkrachten. Kinderen zijn zich er echter niet van bewust dat hun online gedrag grote gevolgen kan hebben en dat sommige dingen zelfs voor de rest van hun leven gevolgen kunnen hebben. Ouders en andere toezichthouders zijn niet altijd in staat om te zien wat kinderen online doen. Daarom is het van belang om ook naar mogelijkheden te zoeken om kinderen zelf meer bewust te maken van de risico’s.