Hoe kunnen we kinderen helpen bij hun ontwikkeling

Ons welvaartsniveau is hoog. Onze aanspraak op de capaciteiten van kinderen eveneens. Hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen goed voorbereid zijn op onze veeleisende maatschappij? Grote aantallen kinderen dreigen ook buiten de boot te vallen. Door gedrags-, leer of emotionele problemen. Tekenend is de grote toename van psychiatrische diagnoses en medicijngebruik. Ook radicalisering en verslaving baren zorgen. Hoe kunnen we mogelijke problemen herkennen en voorkomen of aanpakken? Jeugd en haar ontwikkeling – dit thema verdient een stevige plek op de Nationale wetenschapsagenda, het onderzoek in Nederland is zowel kwalitatief als kwantitatief van hoog niveau. Deze wetenschap draagt bij aan het analyseren, kanaliseren en oplossen van vraagstukken die kinderen en jongeren, hun omgeving en de samenleving als nijpend ervaren, en bijdragen aan toekomstige uitdagingen. Vraagstukken die economisch en in welzijnsbeleving van groot belang zijn en die – omdat het om de toekomstige generatie gaat – lang impact kunnen hebben.