Hoe kunnen we informatie uit data ontsluiten zonder dat er onbedoeld geheimen prijs gegeven worden?

We leven in een wereld waar in toenemende mate “big data” gebruikt wordt. Dankzij het Internet of Things zal alles en iedereen van fysieke of virtuele sensoren voorzien zijn. De voordelen daarvan zijn onmiskenbaar, van betere business tot het snappen van de mechanismen in de cel. Echter, de wildgroei van het verzamelen van big data kan ook negatieve consequenties hebben, reeds nu maar zeker in de toekomst. Welke voorwaarden verbinden we aan het verzamelen van big data? Hoe houden we controle over deze data? Welke wetenschappelijke en technologische vooruitgang – maar ook welke wetten en maatschappelijke ontwikkelingen – zijn nodig om privacy te waarborgen? Wat betekent privacy wanneer alles en iedereen bemeten kan worden? Waar ligt de balans tussen de burger als eigenaar van data versus de overheid en/of bedrijfsleven als data eigenaar? Hoe kunnen we privacy waarborgen zonder dat de voordelen van big data teniet te doen?