Hoe kunnen we in grote steden het beste samen leven? Wat kunnen we leren van veerkrachtige stedelijke samenlevingen in het verleden?

Sinds de klassieke oudheid hebben inwoners van steden in Europa en daarbuiten op zeer uiteenlopende, maar verrassend vergelijkbare manieren antwoorden gezocht en gevonden op de nog altijd zeer actuele vraag: hoe kunnen we in grote steden het beste samen leven? Makkelijk is dat niet. In steden wonen mannen en vrouwen uit verschillende sociale klassen, van verschillende herkomstgebieden, religieuze oriëntaties en leeftijden doorgaans dicht op elkaars lip. Dat leidt niet zelden tot grote onderlinge spanningen en conflicten. Afgelopen decennia zijn deze spanningen en conflicten grondig door historici bestudeerd. Maar eigenlijk minstens zo interessant is de vraag waarom de maatschappelijke orde in steden zelden dramatisch is verstoord. Deze ogenschijnlijk simpele vraag biedt een vruchtbaar overkoepelend uitgangspunt om nieuw en baanbrekend stadshistorisch onderzoek te ontwikkelen in nauwe relatie tot actuele beleidskwesties en ontwikkelingen in onze huidige stedelijke samenleving. De vraag sluit direct aan bij de multidisciplinaire NWO uitdagingen ‘Veerkrachtige samenleving’, ‘Complexiteit’ (verstedelijking, netwerken), maar zeker ook bij ‘Kwaliteit van leven’, ‘Circulaire economie’ en ‘Big data’. Stadshistorici uit de Lage Landen lopen al decennialang voorop in het internationale onderzoek. Het is nu tijd om de samenwerking met urban studies te versterken en inhoudelijk krachtiger in te spelen op de link met de actualiteit.