Hoe kunnen we in grootschalig onderwijs ieder individu persoonlijk bedienen en optimaal laten leren?

Een gemiddelde schoolklas of bedrijfstraining bestaat uit ongeveer 25 leerlingen/werknemers. Naar een flink hoorcollege komen soms wel 500 studenten. Al deze personen willen graag onderwijs dat persoonlijk bij hen aansluit. Dat is bovendien een vereiste om voorop te blijven lopen als kenniseconomie. Maar hoe leveren we maatwerk aan 25 leerlingen in de klas, of 500 studenten in de zaal? Een mogelijke oplossing ligt in technologie, denk aan 'blended learning'. De effectiviteit van dergelijke technologische innovaties blijft echter sterk achter op de verwachtingen. Men slaagt er onvoldoende in om bijvoorbeeld de instructies en feedback, het tempo, het moeilijkheidsniveau, of laat staan de specifieke vorm waarin het onderwijs wordt gegoten, toe te spitsen op elk individu. Bovendien liggen vereisten, zoals het continue monitoren van de leerontwikkeling, en effectieve leermethodes, zoals veelvuldig testen (zie 'testing effect'), maatschappelijk soms bijzonder gevoelig. Mogelijke alternatieven voor het gebruik van technologie om deze problemen op te lossen zijn überhaupt vrijwel onbekend. Dit alles vereist een zeer interdisciplinaire aanpak, onder andere vanuit de pedagogiek, onderwijskunde, cognitieve- en ontwikkelingspsychologie, maar ook vanuit de kunstmatige intelligentie en computerwetenschappen. Bovendien is er wellicht een noodzaak voor 'academische scholen' (als tegenhanger van academische ziekenhuizen) waarin op gecontroleerde wijze grootschalig geëxperimenteerd kan worden.