Hoe kunnen we in de participatiemaatschappij burgers en organisaties beter in staat stellen om zelf te plannen en te handelen op plaatsen waar dit tot voor kort op nationaal niveau geregeld werd

Bij recente ontwikkelingen in het regeringsbeleid wordt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van zaken die voorheen op het niveau van het Rijk werden geregeld, zoals de zorg, nu bij individuen, gemeenten, en kleinere organisaties gelegd. Maar diverse studies wijzen er op dat burgers moeite hebben om deze nieuwe taken op zich te nemen (bijvoorbeeld stelt 1/3 van de burgers uit om bij ouder worden naar aangepaste woonomstandigheden te verhuizen), en hebben gemeenten en zorg-organisaties moeite om de burgers hierbij te helpen. Wat zijn de barrières die de burger in de weg staan? Welke kennis en kunde kunnen we ontwikkelen (en delen) om de partijen hierin bij te staan?