Hoe kunnen we het vluchtelingen probleem effectiever aanpakken?

Er zijn veel discussies over de grote hoeveelheid vluchtelingen, zie bijvoorbeeld het voorstel van de VVD om de grenzen te sluiten. In deze discussies worden bedragen genoemd die nu worden uitgegeven, en die misschien effectiever kunnen worden besteed door lokaal meer te doen.