Hoe kunnen we het snelst de meest duurzame energiedragers inzetten.

Vraag naar grootschalige inzet van duurzame energie is urgent. Wat zijn vormen die weinig belastend zijn, bv. aardwarmte, getijdekracht, en toch efficiënt genoeg. En hoe kunnen we die snel inzetten?