Hoe kunnen we het rendement van windturbines verhogen en de kosten verlagen

Om windenergie goedkoper te maken, is optimalisatie van de windmolens noodzakelijk