Hoe kunnen we het proces van de ontwikkeling van atherosclerose om te keren?

Hart- en vaatziekten als gevolg van atherosclerose zijn 1 van de belangrijkste doodsoorzaken in de Westerse wereld. Huidige geneesmiddelen vertragen het proces van de ontwikkeling van atherosclerotische lesies. Veel patiënten komen echter pas in de kliniek met een vergevorderd stadium van atherosclerose. Hierdoor kunnen de huidige geneesmiddelen in slechts 25-30% van de patiënten de ontwikkeling van een cardiovasculaire complicaties daadwerkelijk voorkomen. Recente studies in proefdiermodellen hebben aangetoond dat het mogelijk is vergevorderde stadia van de ontwikkeling van atherosclerose in korte tijd om te keren en zelfs complexe atherosclerotische lesies te laten verdwijnen. Begrip van de processen onderliggend aan de verdwijning van atherosclerotische lesies is essentieel om nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor geneesmiddelen, die effectief bestaande atherosclerotische lesies kunnen behandelen. Essentiële factoren hierin zullen zijn vermindering van de stapeling van cholesterol in macrofagen (via afgifte aan HDL), remming van de immuunreactie en gerichte sturing/targeting van geneesmiddelen naar deze cellen om dit te bereiken. Nederlands onderzoek op het gebied van Hart- en Vaatziekten is goed georganiseerd in consortia van Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON), iets waardoor Nederlands onderzoek naar de ontwikkeling van atherosclerose internationaal hoog staat aangeschreven.