Hoe kunnen we het parlementaire systeem zo aanpassen dat de politiek er weer is voor de burger en niet andersom

De burgers voelen zich niet verbonden omdat de politiek niet is verbonden met de burger. "We gaan het nog eens uitleggen", citaat van de PvdA o. a. en een kabinet Balkenende dat begon met een jaar zich begeven onder het volk om te horen wat het volk wil. Blijkbaar wisten ze dat nog niet. De kloof wordt steeds groter is bij iedereen, zowel bij de politiek als bij de burger, het gevoel. De menselijke maat is weg. En het besef dat de financien worden opgebracht door de werkende burger. De politiek denkt dat al het geld van hen is dat zij naar eigen goeddunken kunnen beschikken en herverdelen. Inspraak, waar de politiek voor bedoeld is, is op de echte belangrijke punten niet eens meer mogelijk, omdat de wezenlijke zaken geen onderdeel meer zijn van partij programmas. We kunnen niet echt kiezen. De Euro en Europa zijn daar een gied voorbeeld van.