Hoe kunnen we het gegeven dat energie onbeperkt beschikbaar is in het universum gebruiken om een economie te realiseren waarin niemand meer hoeft te werken.

Onderzoeksvraag 1: mag er een equivalentie verondersteld worden tussen energie (de gewone natuurkundige grootheid) en arbeid, in de betekenis van het uitvoeren van werkzaamheden. Onderzoeksvraag 2: is het mogelijk een zichzelf in stand houdende (self-healing) infrastructuur te realiseren die energie kan oogsten. Onderzoeksvraag 3: is het mogelijk een zichzelf in stand houdende infrastructuur te realiseren die grondstoffen kan oogsten. Onderzoeksvraag 4: is het mogelijk een zichzelf in stand houdende infrastructuur te realiseren die zaken produceert die we nodig hebben voor levens-onderhoud of nog meer. Ad 1: impliceert dat, gegeven het feit dat energie onbeperkt beschikbaar is, potentieel ook 'arbeid' onbeperkt beschikbaar is. Ad 2: de natuur kan dat al (chlorophyl in planten), dat moet ons dus ook lukken. Impliceert dat energie gratis wordt. Een deel van de energie wordt gebruikt om de infrastructuur in stand te houden. Ad 3: grondstoffen zijn in ons zonnestelsel onbeperkt beschikbaar. De gratis energie laten we het werk doen om deze grondstoffen binnen te halen. Impliceert dat grondstoffen gratis worden. Ad 4: Deze infrastructuur maakt gebruik van de gratis energie en de gratis grondstoffen om gewenste producten te maken. Onderzoeksvraag 5: welke stappen moeten gezet worden om dit ook daadwerkelijk te realiseren.