Hoe kunnen we het eiwitmetabolisme in de cel gaan controleren en beter reguleren om stapelingsziekten en ontstekingsreakties te remmen die bij alle verouderingsprocessen een rol spelen en ongewenst zijn

In cellen vindt een reaktie bij infectie en overvoeding plaats. Dit betreft toename in de produktie van eiwitten waarmee de cel maar in beperkte mate goed mee om kan gaan. De capacitiet om dit te "handelen" bepaalt of er ziekte van de cellen, organen en het organisme plaats vindt. Het process in de cel is niet eenvoudig te volgen en tot nu toe is aandacht gericht op de stressoren zoals vet, suiker en infectie. Opmerklijke voorbeelden zijn de stapelingsziekten waarvan Alzheimer de bekendste is Weinig aandacht is gegeven aan het verbeteren van de reaktiecapaciteit in de cel. Onderzoek naar verbetering van de weerbaarheid van cellen en organen en de zoektocht naar medicamenten en leefregels kan onze gevoeligheid voor de Westerse leeftijl verminderen, en onze gezondheid bevorderen via een nieuwe ingang en kan persoonspecifiek zijn.