Hoe kunnen we het democratisch bestel ‘bij de tijd brengen’

De democratie functioneert moeizaam. Kiezers haken af vanwege onvoldoende invloed. Politiek heeft een negatief en onbetrouwbaar imago. Besluiten worden regelmatig weer teruggedraaid. Het democratisch bestel kan snelle maatschappelijke ontwikkelingen niet bijhouden. Wet- en regelgeving wordt vaak als rigide ervaren, omdat deze in de praktijk anders of onvoldoende werkt. Letter van de wet lijkt vaak belangrijker dan het doel. Het lijkt me een wetenschappelijke uitdaging van formaat om het democratische bestel ‘bij de tijd te brengen’. Hoe moet het worden aangepast om genoemde problemen de baas te worden en om andere onvrije en vaak gewelddadige bestuursvormen te weerstaan. Er zijn veel losse ideeën, maar hoe die allesomvattend en in samenhang in praktijk te brengen, is een onbeantwoorde vraag. Doorontwikkeling van de democratische bestuursvorm is een braakliggend terrein met inspiratie voor en kansen op vele onderzoeksterreinen. Deze kwestie is van mondiaal belang met een hoge urgentie in dit turbulente tijdsgewricht. Suggesties/ideeën - Jaarlijkse verkiezingen, afhankelijk van uitslag ongewijzigde, aangepaste of nieuwe regering - Twee voorwaarden voor goedkeuring wetsvoorstellen: helft+1 EN instemming deel oppositie - Stemmingen TweedeKamer geheim - Snelle proefwetgeving, na evaluatie definitieve wetgeving. - Wet/regel geldt alleen als aan doel van die wet/regel wordt voldaan. - EersteKamer kleiner met alleen terugzendrecht.