Hoe kunnen we het beschikbaar maken van audiovisuele collecties als speerpunt benoemen bij onderzoeksaanvragen?

De audiovisuele collecties die beheerd worden door Nederlandse archieven bevatten een schat aan informatie voor onderzoekers die bijvoorbeeld maatschappelijke verandering van de samenleving onderzoeken. Binnen de meeste onderzoeksaanvragen wordt vaak wel rekening gehouden met bijvoorbeeld ontsluiting van onderzoeksmateriaal door metadatering of digitalisering. Er is veel minder aandacht voor het clearen van rechten van de collecties die onderwerp zijn van onderzoek. Terwijl juist clearing de impact van het onderzoek enorm kan vergroten. Wetenschappelijke publicaties kunnen verrijkt worden met audio, video en foto's, wat de onderzoeksresultaten aantrekkelijker, duurzamer en beter herbruikbaar maakt voor een veel groter dan alleen een wetenschappelijk publiek.

Bijbehorende clustervragen