Hoe kunnen we hart- en vaatziekten op individueel niveau beter voorspellen en beter behandelen?

Atherosclerose (slagaderverkalking) is het belangrijkste proces dat ten grondslag ligt aan hart- en vaatziekten ziekten, zoals een hartinfarct of een herseninfarct. Naast de bekende traditionele risicofactoren (roken, cholsterol, bloeddruk) is sinds kort bekend dat atherosclerose ook meer voorkomt bij chronische onstekingsziekten (zoals reuma of HIV infectie). Ondanks behandeling van bekende risicofactoren, blijft het risico op hart- en vaatziekten bij veel patienten fors verhoogd. Het is daarom van cruciaal belang om het mechanisme van atherosclerose, in het bijzonder de rol van ontsteking hierin, beter te begrijpen zodat nieuwe aangrijpingspunten kunnen worden gevonden voor preventie en behandeling. Voorts is het van groot belang om nieuwe biomarkers van atherosclerose te ontdekken, zodat het mogelijk wordt het optreden van hart- en vaatziekten beter te voorspellen. Deze ontwikkelingen zullen krachtig bijdragen aan een doelmatigere en persoonsgerichtere gezondheidszorg op het gebied van hart- en vaatziekten.