Hoe kunnen we gebruik maken van de snelle ontwikkelingen in lab-on-a-chip technologie om verbeterde biomedische informatie te verkrijgen en continue inzicht in farmaceutische processen?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.