Hoe kunnen we garanderen dat het digitale culturele erfgoed en andere digitale informatiebronnen behouden en ook in de toekomst toegankelijk blijven?

Erfgoedinstellingen – musea, archieven, bibliotheken - maar ook bedrijven en particulieren worden in toenemende mate geconfronteerd met uiterst complexe vraagstukken met betrekking tot de duurzaamheid van hun digitale collecties, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen: de kwestie is tot nu toe vooral gedefinieerd in technologische termen, terwijl zij nadrukkelijk bezien moet worden tegen de bredere achtergrond van selectie, conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Aan de andere kant lopen Nederlandse instellingen wereldwijd voorop als het gaat om de aanpak van deze problematiek, waarbij een unieke expertise is opgebouwd. Een verdere verdieping en uitbreiding van dit kennisveld is zowel wetenschappelijk en cultureel als economisch van eminent belang. Partners voor dit agendapunt, naast de Universiteit van Amsterdam, zijn de belangrijkste spelers in het veld, verenigd in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD): Beeld & Geluid, de KB, het Nationaal Archief, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, KNAW, DANS en een coalitie van culturele instellingen (Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid, CCDD) vertegenwoordigd door EYE, met Het Nieuwe Instituut en LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst.

Bijbehorende clustervragen