Hoe kunnen we garanderen dat de software in auto’s altijd doet wat zij geacht wordt te doen en daarmee bijdraagt aan 100% veiligheid en 100% energie-efficiëntie?

Software wordt grootschalig toegepast in auto’s en dat neemt alleen maar toe. Kunnen we garanderen dat de software in auto’s altijd precies doet wat het geacht wordt te doen? Vrijwel alle technologische ontwikkelingen in de auto-industrie gebruiken software als essentiële component, of het nu om efficiënt brandstofverbruik of sensoren voor veiligheid gaat. Nu al zijn er dikwijls klachten dat de software niet altijd functioneert als gewenst. Dat blijkt niet zozeer te zitten in foute controlalgorithmen in software, maar meer in kleine softwarefouten, zoals het niet correct vrijgeven van geheugen, niet goed reageren op een verloren bericht, etc. Opmerkelijk is dat fouten die vaak optreden niet het probleem zijn. Deze kunnen snel door testen gevonden worden en kunnen worden hersteld. Fouten die minder vaak optreden, maar die in software van de huidige kwaliteit grootschalig aanwezig zijn, zijn de meest bedreigende. Ze treden op, maar zijn vaak niet reproduceerbaar. Het is belangrijk om methodes te ontwikkelen om dergelijke zeldzaam optredende fouten te detecteren, en vooral om dergelijke methoden grootschalig gebruikt te laten worden in de autoindustrie. Als de primaire softwarekwaliteit in auto’s een relatief zwakke schakel blijft, zal dit een grote barrière vormen voor de invoering volledig autonome, intelligente voertuigen.