Hoe kunnen we games en andere interactieve media het beste bewaren als Nederlands cultureel erfgoed?

De afgelopen drie decennia zijn misschien wel het meest beinvloed door de snelle ontwikkelingen in de Informatie Technologie en de (nieuwe?) manier waarop we ons middels interactiviteit tot deze technologie verhouden. Deze tijd kan alleen begrepen worden als we dit materiaal duurzaam kunnen archiveren voor toekomstig onderzoek.

Bijbehorende clustervragen