Hoe kunnen we ervoor zorgen dat oudere werknemers op een gezonde manier langer kunnen blijven werken?

Nederland vergrijst, het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren neemt steeds meer toe en jaarlijks gaan meer mensen met pensioen dan dat er jongeren starten met werken. De overheid neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om de maatschappelijke kosten van de gepensioneerden te kunnen dragen. Eén van die maatregelen is het verhogen van de pensioenleeftijd door het verhogen van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar en het afschaffen van financieel aantrekkelijke vroegpensioen regelingen. We zien dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen de afgelopen jaren gestegen is. Goed nieuws dus, op het eerste gezicht. Echter, meer dan de helft van de 55+ ers heeft chronische gezondheidsproblemen. Ik maak me zorgen om wat het voor iemand met een chronische ziekte betekent om langer door te moeten werken. Welke effecten heeft langer doorwerken op gezondheid rondom pensionering en op gezond ouder worden? En hoe verschilt dit tussen mensen met en zonder chronische aandoening die wel of niet langer (kunnen) doorwerken?