Hoe kunnen we ervoor zorgen dat informatie over biomarkers, medicijngebruik en observaties door arts en patient wordt samengevoegd en ontsloten zodat de behandeling van chronische ziekten beter en goedkoper wordt?

In de gezondheidszorg wordt nu al gebruik gemaakt van biomarkers om de prognose van een patient te bepalen. Tevens kijken dokters naar het voorgaande ziekte beloop. Op basis van deze verschillende vormen van informatie wordt in samenspraak met een patient een behandel beslissing gemaakt. In het medisch onderzoek zijn deze informatiebronnen strikt gescheiden. Er is dus een grote scheiding tussen onderzoek en dagelijkse praktijk. Met moderne technieken is het steeds beter mogelijk om informatie over biomarkers te verzamelen en te koppelen aan beschrijvingen in de medische status en medicatie gebruik. Wanneer we deze informatie kunnen samenvoegen en ontsluiten voor arts en patient moet het mogelijk zijn om de behandeling van (met name) chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en chronisch nierfalen te verbeteren.