Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de rechtspositie van mensen met een lichte verstandelijke beperking geborgd wordt?

De doelgroep LVB is groeiende, de problematiek bij deze groep is groot. Hoe zorgen we ervoor dat deze groep enerzijds als burgers kunnen meedoen en anderzijds de rechten goed worden gewaarborgd