Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschadigende gevolgen voor volwassenen van kindermishandeling inzichtelijk worden gemaakt en wat kan er aan worden gedaan om te voorkomen dat deze patronen onbewust van de ene aan de andere generatie wordt doorgegeven?

Elk jaar worden tussen de 50-80.000 (waarschijnlijk 107.000 kinderen geestelijk en/of fysiek mishandeld. Dit zijn ieder jaar even zoveel toekomstige volwassenen die later hun hele leven kampen met de gevolgen daarvan. Niet inzichtelijk is wat feitelijk de gevolgen ervan voor iemands volwassen leven zijn, zoals: structurele relatieproblemen (door bindingsangst door een emotioneel onveilige hechting in de jeugd), burn-out, depressie, conflicten op het werk, verslavingen, woede-aanvallen, eenzaamheid, angst/paniek, een gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoel, schaamtegevoel, vermoeidheid, psychosomatische klachten, een doodswens, crimineel gedrag, arbeidsuitval, arbeidsongeschiktheid. De maatschappelijke kosten en het psychisch leed als gevolg van kindermishandeling zijn hoog. - maak van huidige volwassenen die kampen met bovengenoemde problemen inzichtelijk hoe hun jeugd was - met als doel hen gezonde handvatten te geven - met als uiteindelijk doel te beschrijven waar een emotioneel gezonde opvoeding aan zou behoren te voldoen. Het betreffen concrete communicatieve en gedragsvaardigheden. Het inzichtelijk maken is individueel maatwerk en hier kunnen concrete handvatten uit worden geventileerd die voor iedereen gelden.