Hoe kunnen we er voor zorgen dat het energiegebruik van elektronische en optische componenten voor toekomstige Informatie & Communicatie Technologie (Green ICT) een factor 1000 lager wordt?

De toepassing van elektronische en optische componenten waarop onze huidige Informatie en Communicatie Technologie is gebaseerd, vergt momenteel al ruim 5% van het nationale energieverbruik. Gezien de wereldwijde exponentiele groei van ICT-technologie is er behoefte aan nieuwe generatie “Green-ICT” technologie met een substantieel lagere energieverbruik. In de komende 5-10 jaar kunnen mogelijkheden worden gezocht om door het gebruik van specifiek ontworpen en op nanoschaal nauwkeurig vervaardigde nieuwe materialen en structuren intrinsieke energieverliezen te beperken en daarmee efficiëntere (natural computing), rekenprocessen mogelijk te maken. Dit vraagt een verdieping van de huidige kennisbasis en vervaardigingstechnologie om nieuwe materialen op nanoschaal te kunnen integreren met de huidige siliciumtechnologie en de efficiënte omzetting van licht naar elektrische en magnetisch informatie en vice versa mogelijk te maken. Vanuit deze kennis kunnen vragen worden beantwoord over hoe de functionaliteit van huidige elektronische componenten en daaraan verbonden rekenkracht, datatransport en opslag kan worden verbeterd zonder hoger energieverbruik en of en hoe optische en magnetische materialen en principes als efficiëntere vervanger toepasbaar zijn.