Hoe kunnen we entertainment met een meerwaarde creeren om een bijdrage te leveren aan positieve sociale verandering in Nederland? Welke vernieuwende communicatiemethoden en innovatieve mediaformats zijn daarvoor het meest geschikt?

Storytelling blijkt een krachtig middel om kwetsbare groepen te bereiken, bijvoorbeeld door middel van drama- en soapseries, interactieve beeldverhalen, webseries, serious games en apps. Aansprekende, herkenbare verhalen binnen populaire media zijn een eigentijdse manier om diverse thema’s (gezondheid, sociale tolerantie, milieu etc.) op de gespreksagenda van het algemene publiek te krijgen. De snelle mediatechnologische ontwikkelingen maken het mogelijk nieuwe communicatiemethoden toe te passen. Bijvoorbeeld transmedia storytelling, ook wel ‘360-storytelling’ of ‘multi-platform storytelling’ genoemd, waarbij het verhaal verteld wordt op verschillende platforms en vanuit verschillende perspectieven. Maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties zijn op zoek naar effectieve communicatiestrategieën om met name kwetsbare groepen in de samenleving (zoals lager opgeleiden, jongeren, migranten en ouderen) te kunnen bereiken. Media organisaties (omroepen, producenten, gameontwikkelaars, interactieve media designers) zijn op zoek naar interessante content en willen hun bereik vergroten en invulling geven aan hun publieksfunctie. Hoe kunnen beiden door het creëren van entertainment met een meerwaarde (de zgn. entertainment-education strategie) een bijdrage leveren aan positieve sociale verandering in Nederland en het bereiken van laag geletterden?. Wat zijn daarvan de effecten en kunnen die worden gemeten? Welke randvoorwaarden moeten worden vervuld voor het realiseren van een dergelijke samenwerking?