Hoe kunnen we emoties van mensen decoderen uit uitingen in (sociale) media?

Mensen uiten voortdurend hun angsten en verlangens. Om die te kunnen begrijpen moeten we de taal decoderen die wordt gebruikt in de media en internet. Woorden op zich hebben geen betekenis. Zij krijgen betekenis door een context. Computers kunnen massaal nieuws en informatie lezen. De VU ’Newsreader’ leert de computer context te herkennen en mee te nemen in de interpretatie van nieuws en informatie. De miljoenen nieuwsberichten die de ’Newsreader’ dagelijks verzamelt worden in een historische context geplaatst. Uit deze ‘verhaallijn’ kan worden afgeleid waarover men het eens is en waarover niet, en hoe deze verschillen met emoties en wereldbeelden te maken hebben.