Hoe kunnen we eHealth meer integreren in fysiotherapeutische praktijk en wat levert dit op?

Er is veel mogelijk met eHealth, er wordt op dit moment echter nog minimaal gebruik van gemaakt. Gezien de ontwikkelingen betreffende stimulering van zelf management, en de hoge kosten van gezondheidszorg is het gebruik van eHealth gewenst om kosten te reduceren, zelf management te stimuleren of therapietrouw te vergroten. De vraag is echter hoe we dit het beste kunnen integreren in de fysiotherapeutische zorg en wat het oplevert.