Hoe kunnen we efficient volledig betrouwbare software gestuurde High Tech Systems maken?

High Tech Systems zijn voor de interne aansturing inmiddels volledig afhankelijk van software. Meestal doet de software wat het moet doen, maar vaker dan nodig vertoont het verstoringen, en soms gedraagt het zich ronduit onvoorspelbaar en gevaarlijk. Omdat de software in dergelijke systemen alleen maar toeneemt, is er grote behoefte om efficiënt tot software te komen die altijd doet wat er van wordt verwacht, en zich onder geen enkele omstandigheid gevaarlijk gedraagt. Een fundamentele stap is nodig om de gewenste kwaliteit te behalen. Te meer omdat we steeds meer richting autonome systemen gaan, waarbij onderdelen als afzonderlijke agents met elkaar samen moeten werken. Als we de software in High Tech Systems niet voldoende onder controle krijgen, zullen de ontwikkelkosten van volledig betrouwbare software de limiet blijken aan de intelligentie en de functionaliteit die we in High Tech Systems kunnen realiseren.