Hoe kunnen we eenzaamheid van met name ouderen tegengaan?

Veel mensen zijn eenzaam, met name ouderen. 30-50% van de mensen in Nederland voelt zich wel eens eenzaam. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe zouden we onze maatschappij zo kunnen inrichten dat ouderen en jongeren zich weer vanzelfsprekend ontmoeten en niet in gescheiden werelden leven?