Hoe kunnen we een leven lang leren stimuleren?

Een snel veranderende samenleving eist dat mensen leren en blijven leren. Het onderwijs is niet meer beperkt tot de leerplichtige leeftijd: uitbreiding naar de peuterleeftijd, maar zeker ook naar leren tijdens het werken en na het pensioen is aan de orde. De onderwijsloopbaan verloopt dus van peuter tot gepensioneerde. Hoe kan hier op ingespeeld worden? Kan het opheffen van de grenzen tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een impuls geven aan ‘levenslang leren’? En hoe kunnen we voorkomen dat mensen het onderwijs voortijdig verlaten? Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan kansarme schoolverlaters. Belangrijke technologische uitvindingen worden vaak gedaan door ‘nerds’ die het reguliere onderwijs voortijdig verlaten hebben – ook dit stelt vraagtekens bij de vorm en inhoud van ons huidige onderwijs.