Hoe kunnen we een infrastructuur opzetten in Nederland, waarmee ouderen uit alle delen van de samenleving in onderzoek worden geïncludeerd ten behoeve van preventieve en klinische studies in de thuissituatie en in de kliniek?

De bevolkingsstudies in Nederland zijn grotendeels gericht op personen die naar een onderzoeksinstituut kunnen en willen komen. Bij studies naar ouderen mist men nogal eens juist dat kwetsbare deel van de maatschappij dat men wil bestuderen (oudere patiënt in de kliniek, geïsoleerde oudere in thuis situatie). Voor dergelijk onderzoek en voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke- en gezondheidsproblemen moet het onderzoek meer in de maatschappij verankerd zijn, zowel in de thuissituatie als in de kliniek. Het streven zou ernaar moeten zijn om ouderen uit alle segmenten in de samenleving bij onderzoek te betrekken voor klinisch, biomedisch, sociaal en economisch onderzoek.