Hoe kunnen we een ‘google earth’ ontwikkelen voor de sociale, economische en geesteswetenschappen?

Datacollectie op het gebied van economie, levensstandaard, gewapende strijd, politiek bestuur, milieuveiligheid, duurzaamheid, mensenrechten enzovoort zit gevangen in een soevereiniteitsdiscours: in de internationale statistiek geldt de soevereine territoriale staat als het accumulatiepunt voor dataverzameling. Dit leidt tot grote vertekening van de verhoudingen tussen mensen, omdat we met het vergelijken van staten appels met peren vergelijken. Sommige staten hebben een continentale omvang en een enorme bevolking, andere zijn klein en dunbevolkt. Toch staan ze naast elkaar in statistieken die niet bedoeld zijn om de kwaliteitsverschillen tussen staten te meten, maar bedoeld zijn om de levenskwaliteit van mensen in kaart te brengen. De wetenschap blijkt tot op heden niet in staat gelijkmatig in en uit te zoomen van het maatschappelijke microniveau (het individu is zijn directe omgeving) naar het macroniveau van de wereldsamenleving: hoe verhouden 7,3 miljard mensen zich tot elkaar in termen van samenwerking en conflict? De staats-centrische inrichting van de dataverzameling verhindert inzicht in de reële maatschappelijke verhoudingen. Tot dusver zijn er geen geschikte methoden om vanuit mondiaal perspectief een beter beeld te creëren. Het zou mooi zijn zulke modellen te genereren en beschikbaar te stellen aan cruciale dataverzamelaars, zoals de VN-organisaties en de OESO.