Hoe kunnen we duurzame en betaalbare brandstofproducerende zonne-energiesystemen maken met een stabiel omzettingsrendement van 25% of hoger?

Omzetting van zonne-energie in vloeibare of gasvormige brandstoffen is een manier om zonne-energie op grote schaal te kunnen opslaan (een essentiële voorwaarde voor zeer grootschalig gebruik van zonne-energie) en kan er bovendien voor zorgen dat energetisch gebruik van inherent inefficiënte biomassa kan worden afgebouwd ten gunste van hoogwaardige toepassingen, zoals het maken van biogebaseerde materialen. Huidige concepten hebben nog geen hoog rendement, zijn niet stabiel en/of zijn gebaseerd op dure materialen, met andere woorden: voldoen nog lang niet aan de wensen en eisen voor grootschalig gebruik.