Hoe kunnen we dure high-tech innovaties versimpelen en goedkoper maken, zodat deze toegankelijk worden voor de hele wereldbevolking?

In de westerse wereld hebben we vele high-tech innovaties ontwikkeld op het gebied van o.a. energie, medische technologie, water, stedenbouw en mobiliteit. Deze innovaties zijn vaak duur, soms ingewikkeld in gebruik/onderhoud en soms niet toepasbaar in onze westerse wereld vanwege bestaande infrastructuren. Als we erin slagen om deze high-tech toepassingen zodanig te versimpelen dat deze toegankelijk worden (qua geld en gebruik) voor alle lagen van de bevolking wereldwijd (ookwel 'frugal innovation' genoemd), kan dit de gezondheid, welvaart en welbevinden van de hele wereld verbeteren (met name in ontwikkelingslanden). De ontwikkeling deze versimpelde, hands-on innovaties kan vervolgens ook weer toegepast worden in onze westerse wereld ('reverse-innovation'), wat leidt tot o.a. goedkopere gezondheidszorg en efficienter gebruik van energie en water.