Hoe kunnen we digitaal gedistribueerde informatie democratisch delen?

De digitalisering van de samenleving heeft geleid tot een wereld waarin nieuwe sociale relaties ontstaan en waarin bestaande relaties van karakter veranderen. Het is makkelijker geworden om met anderen in contact te treden, netwerken te vormen of nieuwe samenwerkingsvormen te ontdekken. Tegelijk hebben de technologische mogelijkheden ook risico’s; ze kunnen leiden tot nieuwe vormen van controle, regulering en conflict. De digitalisering en globalisering van de wereld veranderen onze manier van communiceren, de manier waarop onze economieën functioneren en maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt, onze omgang met het verleden (inclusief erfgoed), onze taal, relaties, zingevingsbeleving, zelfs ons mens- en wereldbeeld. Elke dag worden meer data gegenereerd door machines, servers en mobiele telefoons dan door mensen. Deze ‘big data’ bevatten een schat aan informatie. Door de omvang van en verscheidenheid aan databronnen is het niet eenvoudig deze informatie te benutten. Anderzijds leiden recente en toekomstige ontwikkelingen in de digitale technologie tot ongekende mogelijkheden in de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen (‘data analytics’) en de gezondheidswetenschappen