Hoe kunnen we diagnostiek verbeteren en een meer op het individu toegesneden gezondheidszorg realiseren?

Sinds een aantal jaar is het mogelijk om de stofwisseling beter in kaart te brengen, door het snel meten van stofwisselingsproducten in bloed en urine, ook wel metabolomics genoemd. Deze technologie geeft nieuwe mogelijkheden voor vroege diagnose van een breed spectrum aan ziektes, zoals bijvoorbeeld hartfalen, diabetes en dementie. In een vroegtijdig stadium van deze ziektes treden er al veranderingen op in het stofwisselingspatroon. Wanneer we deze op kunnen sporen voordat de ziekte zich (volledig) openbaart, kan veel vroeger dan nu behandeling of zelfs preventie starten. Onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn in de manier waarop mensen (van verschillende etniciteit, geslacht en leeftijd) reageren op geneesmiddelen. Verder biedt het combineren van genetische tests (die voorspellend zijn op het erfelijk risico van een persoon) en metabole tests nieuwe mogelijkheden voor een meer op het individu toegesneden gezondheidszorg. Hiervoor is het nodig om nieuwe metabolomics technologie te ontwikkelen om de stofwisseling snel en goedkoop in kaart te kunnen brengen, net zoals destijds voor next generation sequencing gebeurd is. Als we in Nederland deze technologie kunnen ontwikkelen, levert dat een belangrijke maatschappelijke bijdrage en biedt dit grote economische kansen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het klinische lab van de toekomst.