Hoe kunnen we de zelf opgewekte stroom beter benutten.

Wanneer veel huishoudens zonnepanelen op hun dak plaatsen en bij zonnig weer energie aan het net leveren, zullen energiebedrijven, door de onvoorspelbaarheid van deze levering, slechts de brandstofkosten kunnen besparen. Vaste kosten als machines, gebouwen en personeel gaan gewoon door. Salderen van afgenomen en geleverde energie zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Kan de (toegepaste) wetenschap een systeem ontwerpen dat de opgewekte energie optimaal benut. Bijvoorbeeld door machines (was- droog of vaatwas-) te ontwerpen die klaar gezet kunnen worden en pas gaan draaien als er zonne-energie is. Of een verdeelstation dat geprogrammeerd kan worden met prioriteiten.