Hoe kunnen we de zee gebruiken om energie op te wekken, zonder visueel of fysieke vervuiling te veroorzaken?

De logistiek van grondstoffen, producten en personen is het belangrijkste fundament onder de economische ontwikkeling van een samenleving: Nederland heeft zijn huidige welvaart er grotendeels aan te danken. Infrastructuur aanleggen vergt veel planning, grote investeringen en anticiperen op ontwikkelingen voor lange tijdsperiodes, soms langer dan 100 jaar. Hierdoor is er behoefte aan nieuwe monitoringstechnieken die op elk moment de gezondheidstoestand van een object kunnen weergeven en onderhoud- en vervangingscycli kunnen aansturen. Door de dichtheid van de netwerken zal aanleg, onderhoud en vervanging steeds complexer en duurder worden, terwijl de acceptabele last en barrièrewerking voor de omgeving geringer zal moeten worden. Dit vraagt om nieuwe processen, contractvormen, tot multifunctioneel ontwerp en nieuwe in-place recycling en upgrading strategieën. Daarnaast veranderen de kenmerken en infrastructurele behoeften van vervoersmodaliteiten snel, terwijl de eisen met betrekking tot veiligheid, geluidshinder en uitstoot vervuiling steeds strenger worden. De interface tussen de modaliteiten en hun infrastructuren wordt ook belangrijker: de uitdaging om goed functionerende multimodale knooppunten te verwezenlijken. Vervoersmiddelen digitaliseren snel, en zullen gaan interacteren met de omgeving. Duurzame bereikbaarheid in snel verdichtende en qua vervoer dichtslibbende urbane regio’s blijft een constante uitdaging.