Hoe kunnen we de vloeistof-mechanische technieken ontwikkelen om Moore’s law de komende 2 decennia te continueren?

Moore’s law heeft betrekking op de observatie dat de rekenkracht van computerprocessoren iedere 2 jaar verdubbelt. Deze wetmatigheid, die in 1965 door Gordon Moore werd vastgesteld, is de drijvende kracht achter vrijwel alle technologische ontwikkelingen van de laatste decennia. Hoewel Moore’s law vanzelfsprekend lijkt, zoals iedere wetmatigheid, is dit zeker niet het geval. De technologische ontwikkelingen die vereist zijn om Moore’s law in stand te houden zijn enorm uitdagend en zeer fundamenteel van aard. Om Moore’s law de komende twee decennia te continueren, moeten met name barrières op het gebied van de vloeistofmechanica overwonnen worden. Deze barrières hebben betrekking op warmte-overdracht in gassen bij zeer lage drukken, druppelvorming in Extreme Ultraviolette lichtbronnen, en het afvangen van zware deeltjes m.b.v. ijle gassen. De wetenschap van de vloeistofmechanica wordt hierbij geconfronteerd met fundamentele uitdagingen in theorie en modelvorming, experimentele technieken en computer-simulatie methoden. Indieners: prof. Harald van Brummelen (TU/e), prof. GertJan van Heijst (Burgerscentrum & TU/e)