Hoe kunnen we de verspreiding van antimicrobiële resistentie het beste aanpakken? Wat is de rol van mensen, dieren, voedsel, bodem en oppervlaktewater bij de transmissie van resistentie(genen)?

De toenemende resistentie van bacteriën vormt volgens onder meer de WHO een grote bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland hebben we het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën tot op heden redelijk in de hand weten te houden. Maar resistente micro-organismen hebben geen boodschap aan landsgrenzen, het economisch belang van verschillende sectoren of voedselveiligheid. Zij verspreiden zich gewoon..... Voor de aanpak van ontstaan en verspreiding van resistente micro-organismen is het nodig om de manier waarop resistentie zich verspreidt te begrijpen. Zodat we maatregelen kunnen nemen om bestaande en nieuw te ontwikkelen antibiotica zo lang mogelijk werkzaam te houden.