Hoe kunnen we de toekomstige productie van chemische producten zo efficiënt en schoon mogelijk maken?

- katalyse en procestechnologie als belangrijkste tools - het vervangen van stoichiometrische synthese methoden door katalytische - het gebruik van niet-edel metalen in de katalyse; eveneens gebruik van niet-metaal katalysatoren - het ontwikkelen van geïntegreerde katalytische technologie voor de multi-stap synthese van complexe moleculen - het ontwikkelen van katalysatoren voor de fijnchemie met TON>1,000 (lower target 100,000) - impact op milieu, proceskosten, elementschaarste, etc.